På et af de højeste punkter i bakkerne, ca. 87 m over havets overflade, ligger Restaurant Skovlyst. På tre sider hvælver de fynske alper sig, og mod syd skråner landskabet jævnt ned mod Fåborg fjord. Restaurant Skovlyst ligger ca. 500 meter sydøst for Sandbjerggaard, som Jens Andersen købte i 1917. Jordene var sandede og udbyttet ikke stort, så Jens Andersen og hans kone fandt derfor på at indrette et lille traktørsted på gården.

Kunstnere, borgerskab og godtfolk havde efterhånden opdaget, at bakkerne var et pragtfuldt område med et fantastiskt rigt fugleliv.
Jens Andersen fik i 1926, efter mange besværligheder med Faaborgs politimester, lov til at opføre Skovlyst.

TÅRNET
Restauratør Jens Andersens store interesse, amatørastronomi, førte til opførelsen af tårnet i 1935, og han installerede her en astronomisk kikkert. Også dette bygningsprojekt stødte på betydelig modstand. Jens Andersen vandt imidlertid en eklatant sejr over det lokale fredningsnævn – overfredningsnævnet godkendte tårnplanen og tilkendte ham 500 kroner i erstatning af det offentlige for arbejdsforsinkelse. Tårnets oprindelige udsmykning på øverste etage blev udført af maleren Johs. Ruben Hansen. I loftet sås de 12 stjernebilleder, og i karmene en serie panoramabilleder til at stedfæste udsigten over det skønne terræn.

Top